Regulamin

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszej strony www, dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz uwierzytelniania, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookies użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana tutaj pliki cookies 

 

Właścicielem serwisu http://www.foto-fan.pl mieszczącego się pod adresem internetowym http://www.foto-fan.pl jest firma

Foto Fan mieszcząca się w Bielsku-Białaj przy ul. Jutrzenki 24 tel 604 108 226

Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu www.foto-fan.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

  • Za zlecone usługi płacimy:
  • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru zlecenia w pkt. kolektorskim lub za pobraniem pocztowym.
  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: %%bank_konto%% (%%bank_nazwa%%), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.

1.Wstęp

Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.foto-fan.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Serwis www.foto-fan.pl umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.


 

2. Definicje


Klient - osoba zamawiająca Produkt w firmie Foto Fan, mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Klient do systemu

 

Foto Fan - firma wykonująca usługi nz rzecz Klienta

Produkt  - zlecenie fotograficzne

usługa    - usługa wykonania zdjęć przez Foto Fan z plików cyfrowych dostarczonych przez klienta wg jego zaleceń.

Zlecenie - zamówienie wykonania Produktu złożonego w serwisie www.foto-fan.pl
 

3.Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.foto-fan.pl jest obsługiwany przez firmę Foto Fan,
Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.foto-fan.pl Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze z plików przesłanych przez Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego, oraz przekazania do punktu kolektorskiego lub odesłaniu za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez Klienta.

4.Warunki realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym czasie.
Każde zdjecia jest osobno oceniane i jeżeli zachodzi koniecznośc poprawiane. (Nie dotyczy zleceń powyżej 1000 szt. - w tym przypadku nie wykonujemy żadnych korekcji zdjęcia). Wówczas dokonujemy bezpłatnej korekcji barw, kontrastu i gęstości Twoich zdjęć. (Nie dotyczy zleceń powyżej 1000 szt. - w tym przypadku nie wykonujemy żadnych korekcji zdjęcia). Codzienne testy i kalibracje gwarantyją bardzo wysoką jakość zdjęć. Proces technologiczny jest monitorowany przez specjalistów firmy Tetenal. Zdjęcia są kadrowane do formatu zadanego przez Klienta. Dokładamy wszekich starań aby przy kadrowaniu zdjęć ważne elementy ekspozycji nie zostały obcięte (syndrom obciętych głów), jednakże zaznaczamy że z przyczyn technoligicznych 1% ekspozycji na krawędziach odbitki zostaje obcięta. Odbitki wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG, TIFF lub BMP.

5.Warunki dostawy

Zamówione usługi są dostarczane bezpłatnie do wybranego przez Klienta punktu kolektorskiego Foto Fan, lub odpłatnie wysłane za pośrednictwem poczty, listem poleconym (cena przesyłek pocztowych wg aktualnych stawek Poczty Polskiej) na adres wskazany przez Klienta.
Koszty dostawy przesyłki pokrywane są przez Klienta
Sposób dostawy/odbioru Klient wybiera przy składaniu zamówienia.

6.Formy płatności

Formy płatności:

Gotówką w przypadku odbioru zlecenia w wybranym punkcie kolektorskim, przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem.

Przelewem na konto wskazane przez Foto Fan tylko w przypadku wysyłki zlecenia drogą pocztową.

7.Cennik

Wszystkie ceny pokazane w Programie i na stronie serwisu www.foto-fan.pl. zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.

Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.foto-fan.pl.
W przypadku zleceń odbieranych w punkcie kolektorskim Klient płaci tylko za wykonanie usługi. Jeśli zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty na adres podany przez Klienta, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę.

8.Rezygnacja z realizacji zlecenia

Klient ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia odstąpić od umowy wysyłając e-mail fotofan@home.pl za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane bądź telefonicznie 604 108 226. Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

9.Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z laboratorium Foto Fan telefonicznie 604 108 226 lub za pośrednictwem e-mail fotofan@home.pl bądź listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania wywołanych zdjęć na adres Foto Fan ul. Jutrzenki 24 43-300 Bielsko-Biała. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty), na adres firmy Foto Fan wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez punkt kolektorski, w którym zlecenie zostało uprzednio odebrane.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty, koszty przesyłki pokrywa Klient
W przypadku przesyłek pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu.
Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy złożonym zamówieniem a zawartością przesyłki, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru (matowy/błyszczący), kolor lub wady techniczne powstałe przy wykonywaniu Produktu. w terminie 14 dni od odbioru zdjęć.

W przypadku uzasadnionych reklamacji Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Foto Fan zwróci zapłaconą kwotę. Klient otrzyma również zwrot kosztów przesyłki reklamowanych Produktów. Dalsze roszczenia są wykluczone.

W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient. W takim przypadku reklamowane Produkty zostaną odesłane do Klienta na jego koszt.

Reklamacji nie podlegają wady wynikające ze złej jakości lub zbyt małej rozdzielczości zdjęć w plikach przesłanych w Zleceniu. Zastrzeżenia do odwzorowania barw wynikające z gustu i upodobań Klienta. Zastrzeżenia do odwzorowania barw spowodowane nieprawidłową kalibracją monitora Klienta.

Foto Fan zastrzega sobie prawo do przechowywania zleceń Klientów przez pewien czas, po ich złożeniu i wykonaniu, głównie w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji.

Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny.

 

10. Przetwarzanie danych Osobowych

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych przez Foto Fan dla potrzeb realizacji Zlecenia oraz otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych i informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu.

Foto Fan zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą Klienci serwisu internetowego www.foto-fan.pl mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.

Foto Fan dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientów, nie bierze jednak odpowiedzialnościza zdarzenia losowe lub wynikające z umyślnych ingerencji osób trzecich.
 

11.Prawa autorskie

Foto Fan w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów. Foto Fan przyjmuje, że Klient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Klient. Jest on zobowiązany do zwolnienia Foto Fant z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Foto Fan w związku z dochodzeniem prawnym.

Kategorycznie zabronione jest składanie zleceń ze zdjęciami zawierającymi treści naruszające obowiązujące prawo. Wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku.

 

Z powyższych powodów Foto Fan może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji. Foto Fan nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.

Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Klienta, jako niepodlegającego realizacji.

 

12. Postanowienia końcowe

Foto Fan zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku Klienci zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Foto Fan

Złożenie Zlecenia przez Klienta jes równoznaczne z akceptacją Regulaminu

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Moje konto
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (STANDARD połysk )0,26 PLN
9x13 (STANDARD mat )0,26 PLN
10x15 (STANDARD połysk )0,28 PLN
10x15 (STANDARD mat )0,28 PLN
13x18 (STANDARD połysk )0,69 PLN
13x18 (STANDARD mat )0,69 PLN
15x21 (STANDARD połysk )0,99 PLN
15x21 (STANDARD mat )0,99 PLN
15x23 (STANDARD połysk )0,99 PLN
15x23 (STANDARD mat )0,99 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto